Nieuws
 
29 July 2015
T rijbewijs

Met ingang van 1 juli 2015 heeft de overheid de regels met betrekking tot het besturen van een landbouw- of bosbouwtrekker (LTB) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MBBS) gewijzigd.

 

Regels tot 1 juli 2015
Tot 1 juli 2015 had een 18-jarige bestuurder geen rijbewijs nodig om een landbouw- of bosbouwtrekker (LTB) of een motorrijtuigen met beperkte snelheid (MBBS) te kunnen rijden. Een 16-jarige of 17-jarige die voor zijn werk op een tractor reed, moest een trekkersrijbewijs jeugdigen hebben. 

 

Regels vanaf 1 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 hebben alle bestuurders van een een landbouw- of bosbouwtrekker (LTB) of een motorrijtuigen met beperkte snelheid (MBBS) een T-rijbewijs nodig. Alle bestuurders  moeten dit T-rijbewijs hebben om op de openbare weg te mogen rijden. Het trekkersrijbewijs jeugdigen is hiermee komen te vervallen.

 

MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid)
Het T-rijbewijs is vanaf 1 juli 2015 ook verplicht voor een motorrijtuig met beperkte snelheid.

 

Onder een motorrijtuig met beperkte snelheid wordt verstaan:
Motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen;
 
Onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:
a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45
    km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor
    het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten
    wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;
b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45
    km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet
    zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met
    één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

 

Er zijn twee uitzonderingen.

 

1. LBT’s en MMBS’en die: inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant niet breder
   zijn dan 1,3 m en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw
   ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen niet zijn
   voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te
   trekken.

 

2. Voor heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare
   getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving
   van een fabriekshal of magazijn is geen T-rijbewijs nodig. De scholing voor bestuurders
   van heftrucks die nu al verplicht is op basis van ARBO-wetgeving (zoals het heftruck
   certificaat) blijft gewoon bestaan.

 

Voor meer informatie, vragen en antwoorden adviseren wij u de website www.cbr.nl en www.rijbewijs.nl te raadplegen.

 

Examen voor T-rijbewijs jeugdigen
Wie een trekkersrijbewijs jeugdigen wil halen, moet een trekkerrijexamen doen. Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

 

Overgangsregeling
De wijziging van het Reglement rijbewijzen is ingegaan per 1 juli 2015. Wel is er een overgangsregeling van toepassing. Heeft u op het moment van invoering van het T-rijbewijs tenminste een rijbewijs B (personenauto) of een trekkerrijbewijs jeugdigen? Dan hoeft u niet (alsnog) het  T-rijbewijs te halen. Tot 1 juli 2016 kunt u uw trekkercertificaat jeugdigen omwisselen voor een categorie T op uw rijbewijs. Hoe u dit kunt doen kunt u nazien op de website van het RDW.
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Categorie-T-op-het-rijbewijs.aspx)

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

 
 
Contactgegevens
Bezoektijden :
Maandag t/m Vrijdag
8.30 uur tot 17.00 uur
 
E-mail  : info@hbr.nl
Tel  : 023-5221020
Fax  : 023-5277723
 
Korte Kleverlaan 34
2061 EE
Bloemendaal
 
Postbus 54
2060 AB
Bloemendaal
 
Kvk.nr : 34087174
Kifid.nr : 300.003119
AFM.nr : 12005877