Nieuws
 
10 July 2014
Vernieuwde Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014)
Wat is de Bedrijfsregeling Brandregres?
De Bedrijfsregeling Brandregres is een besluit van het Verbond van Verzekeraars over het verhalen van brand- of waterschade op derden. Daar de Verzekeraars zijn aangesloten bij Het Verbond volgen zij deze nieuwe regeling.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2014 kan de brandverzekeraar van een gedupeerde de uitgekeerde schade volledig op u verhalen indien het blijkt dat u onzorgvuldig gehandeld heeft. Bijvoorbeeld door onvoorzichtigheid bij de uitvoering van werkzaamheden, het gebruik van gebrekkig materiaal of achterstallig onderhoud.

Voor dekking onder uw AVB dient vast te komen te staan of u aansprakelijk bent en de voorwaarden de gebeurtenis insluiten. Het betekent onder andere ook dat het verzekerde bedrag op uw AVB niet noodzakelijkerwijs voldoende is om de gehele schade te dekken. Het totale schadebedrag kan flink oplopen. De kans bestaat altijd dat de schade hoger is dan het verzekerde bedrag.

Tot nu toe kon tot maximaal € 500.000,- verhaald worden ongeacht de werkelijke hoogte van de schade en het verzekerde bedrag op uw AVB. Met de nieuwe regeling vervalt niet alleen de bovengrens van € 500.000,- maar ook de ondergrens van € 2.500,-. Hierdoor worden straks ook kleinere schades verhaald op de veroorzaker. Met deze nieuwe regeling wil het Verbond de veroorzaker aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, zodat de veroorzaker preventiemaatregelen neemt. Dit vergroot de brandveiligheid.

Wat betekent dit voor u?
Uw onderneming kan de veroorzaker zijn van een brand- of waterschade. Er zijn per jaar ruim honderd brandschades van meer dan € 1.000.000,-. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Van Register-Experts (NIVRE). Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een dergelijke brandschade is uw huidige verzekerde bedrag niet voldoende. De schade boven het verzekerde bedrag wordt verhaald op uw bedrijfsvermogen en dan kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen.

Gratis verhoging sublimiet brandregres
In uw huidige verzekering heeft u een sublimiet van € 500.000,- voor brandschade waarvoor u aansprakelijk bent. Dit is het maximale bedrag dat een andere partij op u kan verhalen voor het veroorzaken van brand. Per 1 januari 2014 verandert de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr). Uw sublimiet voldoet dan niet meer. Alle brandschades waarvoor u aansprakelijk bent en die boven € 500.000,- uitkomen, dient u dan zelf te betalen. Daarom hebben verzekeraars de sublimiet voor brandschade verhoogd  tot het verzekerde bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering. Voor deze verhoging betaalt u geen extra premie.

Advies: Verhoging verzekerd bedrag
Daar de gevolgen van deze nieuwe Bedrijfsregeling in de toekomst zullen moeten blijken adviseren wij u het verzekerde bedrag van uw AVB te verhogen naar € 2.500.000,-.  Uiteraard zijn ook hogere verzekerde bedragen mogelijk. Wij helpen u graag met een passend advies.
 
 
Contactgegevens
Bezoektijden :
Maandag t/m Vrijdag
8.30 uur tot 17.00 uur
 
E-mail  : info@hbr.nl
Tel  : 023-5221020
Fax  : 023-5277723
 
Korte Kleverlaan 34
2061 EE
Bloemendaal
 
Postbus 54
2060 AB
Bloemendaal
 
Kvk.nr : 34087174
Kifid.nr : 300.003119
AFM.nr : 12005877