Aansprakelijkheid
 

Aansprakelijkheidsverzekeringen

 

In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. De kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe en de claims worden steeds hoger. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheids-verzekeringen:

 

Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Deze verzekering biedt dekking bij schade die aan personen of zaken is toegebracht. Voorwaarde is wel dat het bedrijf daarvoor aansprakelijk is en de schade binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf is gebeurd. Dat kan schade zijn die door u of door een werknemer aan derden wordt toegebracht. Maar het kan ook schade zijn die werknemers elkaar onderling toebrengen of schade van werknemers opgelopen tijdens het werk (letsel of anderszins).

 

Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheid

Als u bestuurder of commissaris van een bedrijf, vereniging of stichting bent, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen.  U kunt echter persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor vermogensschade (financiële schade)  geleden door de rechtspersoon en/of door derden.  Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald. De verzekering geeft  bestuurders dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Ook deskundigen maken fouten. Deze fouten kunnen leiden tot financiële schade ook wel vermogensschade genoemd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij  om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. Voorwaarde is wel dat de beroepsfouten binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaarskantoor die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Het bedrijf handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep. Alleen vermogensschade is verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen valt onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

 

Informatie

Wilt u meer informatie of een verzekering afsluiten. Neem dan contact met ons op of laat ons contact met u opnemen.  Klik op “Contact” voor de verschillende contactmogelijkheden. 

 

 

{widget:contactbtn}

 
Contactgegevens
Bezoektijden :
Maandag t/m Vrijdag
8.30 uur tot 17.00 uur
 
E-mail  : info@hbr.nl
Tel  : 023-5221020
Fax  : 023-5277723
 
Korte Kleverlaan 34
2061 EE
Bloemendaal
 
Postbus 54
2060 AB
Bloemendaal
 
Kvk.nr : 34087174
Kifid.nr : 300.003119
AFM.nr : 12005877