Brand
 

Brandverzekeringen

Als ondernemer wilt u niet geconfronteerd worden met onvoorziene kosten door gebeurtenissen als brand, blikseminslag, storm, neerslag, water of diefstal. Ook op de extra kosten als gevolg van een bedrijfsstagnatie zit u als ondernemer niet te wachten. U wilt puur bezig zijn met ondernemen! Daarom kunt u als ondernemer niet zonder onderstaande verzekeringen.

 

Gebouwenverzekering

Onder deze verzekering bent u als eigenaar van het gebouw niet alleen verzekerd voor de schade aan uw gebouw, maar ook de eventuele bijgebouwen en terreinafscheidingen  zijn meeverzekerd. Naast de schade aan uw gebouw biedt deze verzekering tevens dekking voor een aantal extra kosten zoals opruimingskosten en de eventuele kosten van huurderving.

 

Inventaris/goederenverzekering

Onder inventaris vallen al uw roerende zaken als meubliair, computers, machines e.d.
Onder goederen wordt uw handelsvoorraad verstaan.
Deze verzekering biedt niet alleen dekking voor uw inventaris en goederen, maar tevens voor de eventuele verbeteringen die u als huurder van een gebouw aan het gehuurde gebouw heeft aangebracht (huurdersbelang). Daarnaast kunt u de verzekering nog uitbreiden met een dekking voor geld, koelschade of lichtreclame.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Onder deze verzekering is de zuivere vermogensschade verzekerd, welke is ontstaan na een bedrijfsstagnatie ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis als brand, blikseminslag of waterschade. Onder zuivere vermogensschade vallen onder andere de kosten van tijdelijke huur van een locatie elders of het inhuren van tijdelijk extra personeel.

 

Reconstructie / extra kosten

Onder reconstructiekosten wordt verstaan de kosten voor het reconstrueren van uw klantenbestand en administratie welke na een verzekerde gebeurtenis als brand, blikseminslag of waterschade verloren is gegaan.
Onder extra kosten wordt vestaan alle overige kosten welke na een gedekte gebeurtenis als brand, blikseminslag of waterschade gemaakt moeten worden om het bedrijf weer als gebruikelijk voort te zetten.

 

Overige brandverzekeringen

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor andere brandverzekeringen, zoals

Glasverzekering (ruitbreuk)
Computer en Electronica (plotselinge en onvoorziene materiële schade en diefstal na braak)
Machinebreuk (materiële schade aan machines ontstaan door een ovoorziene omstandigheid)
Construction All Risk (risico's van bouwprojecten, zoals materiële schade, verlies, vernietiging, diefstal van bouwmaterialen

 

Informatie

Wilt u meer informatie of een verzekering afsluiten. Neem dan contact met ons op of laat ons contact met u opnemen.  Klik op “Contact” voor de verschillende contactmogelijkheden. 

 

 

{widget:contactbtn}

 
Contactgegevens
Bezoektijden :
Maandag t/m Vrijdag
8.30 uur tot 17.00 uur
 
E-mail  : info@hbr.nl
Tel  : 023-5221020
Fax  : 023-5277723
 
Korte Kleverlaan 34
2061 EE
Bloemendaal
 
Postbus 54
2060 AB
Bloemendaal
 
Kvk.nr : 34087174
Kifid.nr : 300.003119
AFM.nr : 12005877