WIA
 

 

WIA Verzekeringen

Een werknemer die langer dan twee jaar ziek/arbeidsongeschikt is, krijgt te maken met de Wet WIA. Oftewel Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  In de WIA gaat het niet om wat een werknemer niet meer kan, maar om wat een werknemer nog wèl kan. De wet WIA geldt voor alle langdurig arbeidsongeschikte medewerkers met een eerste ziektedag vanaf 1 januari 2004. Daarvoor is de WAO nog van toepassing.

 

De Wet WIA kent twee regelingen.

- Inkomensvoorziening Voor Arbeidsongeschikten (IVA) voor de volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Er is geen herstel meer mogelijk. Deze regeling biedt een uitkering van 75% van het laatst verdiende loon

- Werkhervatting Gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA): voor de gedeeltelijk (35 tot 80%) of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten. Er is dus nog (deel)herstel mogelijk. De WGA biedt een uitkering die sterk afhankelijk is van het al of niet voldoende benutten van de resterende verdiencapaciteit. Oftewel hoeveel verdient iemand nog en hoeveel vindt UWV dat de werknemer nog kan verdienen.

 

De jaarlonen waar UWV van uit gaat is altijd gemaximeerd. Dit bedrag wordt elk halfjaar vastgesteld door UWV/belastingdienst. Dit gemaximeerd SV-loon bedraagt voor 2013 € 50.853,=.

 

Verzekeringsmogelijkheden

Om het mogelijke inkomensverlies aan te vullen, kunt u uw werknemers verzekeren. De verzekeringsmaatschappijen kennen verschillende dekkingen, zoals

 • WGA-gatverzekeringen

  Hierbij is de verzekerde aanvulling op de WGA-uitkering afhankelijk of men al of niet voldoende verdient. Benut men minder dan 50% van de verdiencapaciteit, dan geeft deze verzekering een uitkering. Verdient men voldoende en benut hij/zij minimaal 50% van de verdiencapaciteit, dan wordt er niet uitgekeerd.
 • WGA-aanvullingsverzekeringen

  Hierbij geeft de verzekering een inkomensgarantie van minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Het maakt niet uit of men wel of niet voldoende verdient. Deze verzekering kent meestal een maximum verzekerde loon, welke gelijk is aan het gemaximeerde SV-loon (vastgesteld door UWV).
 • WGA-excedentverzekering onder gemaximeerde SV-loon

  U kunt dan een aanvulling tot een hoger percentage dan de standaard 70% van het loon verzekeren. Denk aan, 75% of 80% van het loon.
 • WGA-excedentverzekering boven gemaximeerde SV-loon

  Deze verzekering geeft een aanvulling tot een door u te kiezen percentage van het verzekerde bedrag (70%, 75% of 80%). Het verzekerd bedrag is het verschil van het werkelijke loon en het gemaximeerde SV-loon
 • IVA-Excedentverzekering

  Deze verzekering is van toepassing wanneer uw werknemer een IVA-uitkering ontvangt en geeft u een aanvulling tot een door u te kiezen percentage van het verzekerde bedrag. Het verzekerd bedrag is het verschil van het werkelijke loon en het gemaximeerde SV-loon

Combinaties van bovenstaande dekkingen zijn ook mogelijk. Goed advies voor een op maat gesneden product(combinatie) is van groot belang. Wij vertellen u daar graag meer over.

 

Informatie

Wilt u meer informatie of een verzekering afsluiten. Neem dan contact met ons op of laat ons contact met u opnemen.  Klik op “Contact” voor de verschillende contactmogelijkheden. 

 

 

{widget:contactbtn}

 

 
Contactgegevens
Bezoektijden :
Maandag t/m Vrijdag
8.30 uur tot 17.00 uur
 
E-mail  : info@hbr.nl
Tel  : 023-5221020
Fax  : 023-5277723
 
Korte Kleverlaan 34
2061 EE
Bloemendaal
 
Postbus 54
2060 AB
Bloemendaal
 
Kvk.nr : 34087174
Kifid.nr : 300.003119
AFM.nr : 12005877